Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Tisková zpráva k novele zákona o Registru smluv

     

Brno 23. 2. 2017 Tisková zpráva k novele zákona o Registru smluv

 

Ve středu 22. 2. 2017 schválila Poslanecká sněmovna ve 3. čtení novelu zákona o Registru smluv (ZRS). V mediální kampani proti tomuto kroku, která obratem následovala, se často vyskytují zkratkovité informace, které všechny státní podniky řadí na stejnou úroveň.

Strojírenský zkušební ústav, s. p. (SZÚ), který je zřízen za účelem poskytování služeb v oblasti zkoušení, certifikace a inspekcí pro český průmysl, se k ZRS doposud oficiálně nevyjadřoval. Poté, co v rámci stávající mediální kampaně zazněla mimo jiné následující věta:

„... jak všichni vědí, státní podniky jsou působištěm organizovaného zločinu ...“ - (rozhovor v Českém rozhlase Plus, čtvrtek 23.2. cca 7:10)

máme potřebu uvést některá fakta, která v rámci diskuze nad ZRS veřejně nezazněla:

 

Vzhledem k výše uvedeným faktům SZÚ vítá záměr a znění novely ZRS schválené včera Poslaneckou sněmovnou.

Samotný ZRS vnímáme jako přínosný, pokud bude aplikován dle jeho původního záměru, tedy u subjektů, které hospodaří s veřejnými prostředky daňových poplatníků

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification