Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

SZÚ na GAS 2015

     

 

 

 

Ve dnech 2. a 3. června 2015 se v hotelu Černigov v Hradci králové uskutečnil 17. ročník školení nazvaný „Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení“.

Školení bylo pořádáno Českým plynárenským svazem. Této akce se za SZÚ zúčastnil Jan Červený, který na tomto školení vystoupil s příspěvkem na téma: „Odběrná plynová zařízení – jejich uvádění na trh a do provozu a zajištění jejich provozní bezpečnosti během provozu“

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification