Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Školení manažerů SZÚ

     

Manažeři SZÚ se účastnili seminářů pro rozvíjení jejich manažerských schopností. Semináře proběhly ve třech dvoudenních blocích od dubna do června Hlavním cílem seminářů bylo zlepšení spolupráce napříč jednotlivými odděleními, ujasnění si společných cílů a směřování SZÚ.

Semináře vedla TC Business School, která má bohaté zkušenosti v oblasti manažerského vzdělávání včetně studia MBA.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification