Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Seminář v rámci odborného doprovodného programu MSV 2013

     

V rámci 55. strojírenského veletrhu proběhla 9. října 2013, jako součást odborného doprovodného programu, přednáška našich pracovníků Ing. Josefa Pacovského, Ph.D. a Ing. Ondřeje Adámka. Tématem přednášky byla oblast strojní direktivy a změn požadavků na rozváděče el. energie dle nového souboru norem ČSN EN 61439.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification