Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Seminář poskytování první pomoci

     

 

 

 

 

 

Dne 22.5. a 29. 5. 2015 proběhl v SZÚ seminář první pomoci, který pro naše zaměstnance zajistil Bc. Aleš Vosáhlo ze společnosti Sinea www.sinea.eu. Byly představeny základní postupy poskytnutí první pomoci při různých stavech zraněného