Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Rozšiřujeme naše portfolio v oblasti provádění technických revizí

     

Získali jsme oprávnění k provádění technických revizí zařízení bez omezení střídavého či stejnosměrného napětí, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu (E1A) a v prostředí s nebezpečím výbuchu (E1B). Toto osvědčení rozšiřuje portfolio služeb SZÚ v oblasti strojních a elektrických zařízení

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification