Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Ředitel SZÚ zvolen do předsednictva Svazu zkušeben pro výstavbu

     

Dne 20. 10. 2015 se v Praze konalo Valné shromáždění Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV). Do předsednictva SZV byl nově zvolen Ing. Tomáš Hruška, ředitel SZÚ.

Posláním SZV je společně koordinovat postupy v oblastech stavebního zkušebnictví a vyjadřovat zájmy svých členů ve vztahu k vydavatelům obecně závazných a jiných předpisů pro výstavbu s cílem účinně působit na zajišťování jakosti výstavby. Svaz spolupracuje s orgány státní správy a s profesními svazy, je partnerem zahraničním organizacím ve stavebním zkušebnictví a je partnerem organizací reprezentujících české zkušebnictví v zahraničí.

 

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification