Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 z pohledu statistik

     

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo aktuální výsledky statistického zjišťování, které se týká obnovitelných zdrojů energie.

MPO tuto statistiku připravuje již od roku 2003 stejnou metodikou, tedy výsledky z jednotlivých let jsou plně srovnatelné.

 

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2014 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 10,7 %.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 9 %.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě byl 13,4 %.

podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě tepelné energie činil zhruba 10-11 %.

 

Podrobnou analýzu naleznete v přiloženém PDF.

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification