Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Nová zelená úsporám

     


Vláda schválila návrh věcného záměru programu „Nová zelená úsporám“, který ji předložil ministr Tomáš Chalupa.
Jedním z výrobků podle Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013jsou i tepelná čerpadla.
cerpadla  300Zápis tepelných čerpadel do Seznamu výrobků a technologií (SVT) je možný pouze za předpokladu, že deklarované parametry byly ověřeny v některé ze zkušebních laboratoří registrovaných v European heat pump association (EHPA)
Strojírenský zkušební ústav s.p. je registrovanou laboratoří v České republice , která Vám tyto služby nabízí pro ověření „Povinných i Volitelných parametrů“.

EHPA logo 20110607120716_bigcerpadla  300

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification