Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

DOTACE – využijte Inovační vouchery na naše služby

     

Na naše služby v rámci zkoušení a certifikace můžete čerpat evropské prostředky z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Dotace můžete využít formou Inovačních voucherů.

V současné chvíli již dva naši klienti mají schválené dotace pro zkoušení a certifikaci výrobků tepelné techniky. Konkrétně se jedná o kotle na biomasu a sporáky na tuhá paliva

Co jsou inovační vouchery?

Inovační vouchery jsou finanční poukazy na testování, měření a certifikaci. Vouchery vám pokryjí náklady až do výše 75 % konečné ceny. Cílem programu je zahájení a zintenzivnění vlastních inovačních aktivit podnikatelských subjektů.

Maximální výše dotace je 250 000 Kč

Aktuální výzva je platná do 31. 5. 2017

 

Pokud máte nějaké dotazy k čerpání voucherů, tak se můžete obrátit na jednotlivé vedoucí našich zkušeben:

a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.info
+420 541 120 330
+420 724 532 132

a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických
a mechanických zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.info
+420 541 120 631
+420 725 062 786

a

Ing. Aleš Pleskot
vedoucí mechanické zkušebny
Jablonec nad Nisou

e-mail:
tel:
mobil:

 

pleskot@szutest.info
+420 483 348 271
+420 602 123 190

Inovační vouchery můžete u nás využít v těchto oborech:

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification