Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Certifikát ISO 9001:2008 pro Fakultu chemickou VUT v Brně

     

 

Dne 2. 7. 2015 se na půdě Fakulty chemické VUT v Brně (http://www.fch.vutbr.cz/) uskutečnilo slavností předání certifikátu ISO 9001:2008. Ředitel SZÚ a předseda CQS Ing. Tomáš Hruška předal certifikát děkanovi chemické fakulty VUT prof. Ing. Martinu Weiterovi, Ph.D.

Tento certifikát získala Laboratoř kovů a koroze po té, co se v průběhu května a června 2015 podrobila certifikačnímu auditu. Laboratoř má certifikován systém managementu kvality pro tyto procesy: Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání v oblasti kovových materiálů.

Předávání se neslo v přátelském duchu a byla zmíněna i další spolupráce mezi Fakultou chemickou VUT a SZÚ.

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification