Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Aktiv 2015

     

 

Dne 8. 10. 2015 se v hotelu Santon uskutečnilo Odborné setkání certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP - AKTIV 2015.

 

Mezi hlavní témata patřilo zejména aktuální stav legislativy v oblasti BOZP, nová certifikační schémata, novinky v oblasti BOZP, činnost koordinátora a provoz a obsluha motorových vozíků.

 

 

 

 

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification