Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Jaromír Čermák

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?

Absolvoval jsem FSI VUT v Brně, postgraduální doktorské studium, obor Strojírenská technologie.

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
V SZÚ pracuji od roku 2005.

Jak ses dostal do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijal nabídku práce?
Do SZÚ jsem se dostal přes personální agenturu. Nabídka mě oslovila rozmanitostí nabízených prozákaznických služeb, které souvisely s mým studijním oborem. Chtěl jsem být v úzké spolupráci s tuzemskými a zahraničními výrobci. SZÚ uplatňuje progresivní pracovní postupy a vyhovovala mi pracovní náplň. V neposlední řadě jsem vnímal jako plus dlouholetou a úspěšnou tradici firmy v oblasti zkoušení a certifikace výrobků.

Čím jsi doposud v SZÚ prošel?
Zkušebnou mechanických zařízení – OS pracovních strojů a OS mechanických a tlakových zařízení. Nejdříve v pozici zkušebního technika, až po zástupce vedoucího této zkušebny.

Co vše je tvojí pracovní náplní?
Zastávám pozici vedoucí oborové skupiny mechanických a tlakových zařízení a pozici zástupce vedoucího Zkušebny mechanických zařízení. Převážnou část mé pracovní náplně tvoří zkoušení a posuzování shody stavebních výrobků a tlakových zařízení, jednání s výrobci a spolupráce s kolegy.


"SZÚ uplatňuje progresivní pracovní postupy."

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification