Ing. Aleš Onderek
șef departament
de certificare a produselor
Brno

e-mail:
 tel.:
mobil:

onderek@szutest.cz
+420 541 120 507
+420 602 566 188
 

Ivana Moravcová
Șef adjunct departament
de certificare a produselor

e-mail:
tel.:
mobil:

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546

Principala valoare adăugată pe care o oferă SZU prin certificarea produselor este complexitatea serviciilor. Asigurăm pentru dumneavoastră toate activitățile asociate cu certificarea, ceea ce scade semnificativ timpul pentru o finalizare de succes a certificării dar și costurile asumate.

SZU este autorizat să emită diferite mărci de certificare, ca spre exemplu marca DVGW pentru armături cu gaz și apă și aparate cu gaz destinate în special pentru piața germană și UIAA pentru echipament alpin. În cadrul sistemului GS, SZU a devenit un laborator „Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik“. Este de asemenea și un laborator recunoscut pentru testarea în cadrul mărcilor coreene de certificare KCs și S-mark.

SZU de asemenea emite propriile mărci. SZUTEST - PRODUCT TESTED (în cadrul programului Calitate cehească), care este destinat în special pentru piața cehească și marca de Produs certificat ce informează clientul final asupra testării și certificării produsului de către un organism de încredere și puternic cu o sferă largă de activitate internațională.

 

 Descriere Reglementarea Consiliului și Parlamentului Eurpean
produse de construcție (CPR) Reglementarea (UE) Nr. 305/2011
 aparate pe combustibil gazos  (GAR) Reglementarea (UE) No 2016/426
echipament individual de protecție (PPE) Reglementarea (UE) No 2016/425
 Descriere Directivă UE
dispozitive electrice de joasă tensiune (LVD) (2014/35/EU)
compatibilitate electromagnetică (EMC) (2014/30/EU)
eficiența boilerelor de apă caldă (BED) (92/42/EEC)
echipamente sub presiune (PED) (2014/68/EC)
echipamente sub presiune transportabile (TPED) (2010/35/EU)
recipiente simple sub presiune (SPVD) (2014/29/EU)
mașini (MD) (2006/42/EC)
Lifturi (LIFTS) (2014/33/EU)
Jucării (TOYS) (2009/48/EC)
emisii de zgomot (NED) (2000/14/EC)
Funcționarea și utilizarea utilajelor, echipamentelor tehnice, a instrumentelor și sculelor în condiții de siguranță (89/655/EEC)
 Descriere  lege decret
utilizarea în scopuri non-violente a energiei nucleare și a radiațiilor ionizante  263/2016 Sb. (358/2016)

    

SUMMARY OF NOTIFICATIONS OF NOTIFIED BODIES IN NANDO HERE
APPLICATION TO BE DOWNLOADED HERE