SZU (stația de testare locală de încălzire) a fost înregistrată la 31 mai 2017. Înainte de înregistrare au fost luate o serie de măsuri, inclusiv o comparație inițială inter laboratoare (RRT) cu un număr de entități străine.
După îndeplinirea criteriilor tehnice, adică a nivelurilor de eficiență și a emisiilor, programul Flamme Verte permite clasificarea, clasificarea și furnizarea produselor cu un marcaj de calitate la trei niveluri.

          

Nivelul atins afectează ulterior valoarea subvenției care poate fi obținută la achiziționarea produselor înregistrate în program.
Programul Flamme Verte se desfășoară sub auspiciile Asociației Franceze pentru Energii Regenerabile (Syndicat des Energies Renouvelables).