Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška zvolen do prezidia AAAO

     

Dne 24. 4. 2015 se konalo 16. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO). Hostitelem na zámku ve Křtinách byl člen AAAO - Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků. V předvečer Valného shromáždění poděkoval prezident AAAO RNDr. Malčík (TZÚ) Ing. Petříkovi, Ing. Sobolovi a Ing. Rajlichovi za dlouhodobé působení v sektoru státního zkušebnictví a jeho vynikající reprezentaci. V průběhu valného shromáždění bylo mimo jiné AAAO transformováno na zapsaný spolek podle požadavků Nového občanského zákoníku, byl přijat nový člen TÜV NORD Czech, s.r.o. a proběhly volby do prezidia a revizní komise AAAO. Do prezidia byl opět na další volební období zvolen také ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška.

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification