Ing. Jana Servusová
șef departament
de certificare a sistemelor
de management

e-mail: tel.: mobil:

servusova@szutest.cz
+420 541 120 831
+420 602 439 403

Auditorii șefi ai SZU sunt deținătorii certificatelor personale QA și EOQ cu experiență îndelungată în auditarea sistemelor de management în întreprinderi.

SZU este membru CQS – Asociația pentru certificarea sistemelor de calitate, care reunește alte șase locuri de certificare. Această ”Asociație” este membru cu drepturi depline al IQNet – Rețea internațională a organismelor de certificare pentru sistemele calității.

Prin intermediul SZU obțineți un certificat recunoscut în peste treizeci de țări ale lumii (America, Australia, UE, Israel, Japonia, Canada, Coreea, Elveția și altele).

Ca organism de certificare acreditat, SZU efectuează certificarea următoarelor sisteme de management:

  • Managementul calității
    ISO 9001        în întreprinderi și servicii de producție
    ISO 13485      pentru dispozitive medicale
    EN ISO 3834-2          pentru sudare
  • Managementul protecției muncii
    ČSN OHSAS 18001  protecția muncii