RNDr. Blanka Watson
șef laborator chimic

e-mail: tel:

watson@szutest.cz
+420 541 120 441

Parte integrantă a laboratorului de testare a echipamentelor termice și de mediu, laboratorul chimic oferă servicii în domeniul de analiză a carburantului și determinarea proprietăților lor de bază.

Laboratorul chimic vă oferă servicii în domeniul analizei de combustibili:

Analiză completă de combustibili:

Biocombustibili
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon, hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, umiditate, rezistență mecanică, metale grele, combustibili volatili, densitatea particulelor, greutatea volumetrică
Combustibili fosili
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon, hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, umiditate, combustibili volatili, densitatea particulelor, greutatea volumetrică
Combustibili gazoși
compoziția gazului până la C5, putere calorică, căldură de combustie, indicele Wobbe  
Combustibili lichizi
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon, hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, apă, densitate
Analiza combustibililor solizi alternativi
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon, hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, apă, densitate

Alte activități:

 • Determinarea căldurii de compustie,
 • Determinarea puterii calorice,
 • Analiza elementelor (C, H, N, S, O),
 • Determinarea conținutului total de clor,
 • Determinarea conținutului de cenușă,
 • Determinarea conținutului de apă,
 • Determinarea combustibililor volatili,
 • Determinarea rezistenței mecanice a peletelor,
 • Determinarea densității,
 • Determinarea punctului de închegare până la - 50 °C,
 • Determinarea vâscozității kinematice,
 • Determinarea compoziției gazului până la C5