aa

Ing. Lubor Slonek
Director de Inspectii

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

SZU oferă servicii tehnice specializate în procesul de evaluare a conformității, ca o terță persoană independentă, atât pentru echipamente noi cât și pentru echipamente în serviciu. Toate activitățile de inspecție pot fi utilizate atât de producători locali, cât și de importatori sau producători străini, a căror activitate necesită atestarea conformității la intrarea pe piața din Cehia sau pentru exportul în alte țări ale Uniunii Europene.

Rezultatul activității de inspecție efectuate este prezentat mereu sub forma unui document ce reprezintă raportul de inspecție privind evaluarea conformității cu cerințele specificate pentru asigurarea siguranței echipamentelor tehnice. În momentul in care toate cerințele sunt îndeplinite poate fi emis Certificatul de inspecție ca bază pentru emiterea ”Declarației de conformitate CE”.

 

Ca autoritate de inspecție acreditată, SZU efectuează inspecții și evaluări de conformitate în următoarele domenii:

  • echipamente sub presiune și pe gaz
  • echipamente sub presiune transportabile
  • echipamente de ridicat, inslusiv lifturi
  • echipamente electrice
  • verificarea competenței profesionale a persoanelor în activități specifice
  • unități tehnologice, inclusiv cele din zonele cu pericol de incendiu sau explozie
  • mijloace de divertisment public
  • teleschiuri și teleferice
  • echipamente selectate concepute pentru echipamente nucleare