aa

Ing. Lubor Slonek
Director de Inspectii

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

SZU oferă servicii tehnice specializate în procesul de evaluare a conformității, ca o terță persoană independentă, atât pentru echipamente noi cât și pentru echipamente în serviciu. Toate activitățile de inspecție pot fi utilizate atât de producători locali, cât și de importatori sau producători străini, a căror activitate necesită atestarea conformității la intrarea pe piața din Cehia sau pentru exportul în alte țări ale Uniunii Europene.

Rezultatul activității de inspecție efectuate este prezentat mereu sub forma unui document ce reprezintă raportul de inspecție privind evaluarea conformității cu cerințele specificate pentru asigurarea siguranței echipamentelor tehnice. În momentul in care toate cerințele sunt îndeplinite poate fi emis Certificatul de inspecție ca bază pentru emiterea ”Declarației de conformitate CE”.

 

Ca autoritate de inspecție acreditată, SZU efectuează inspecții și evaluări de conformitate în următoarele domenii:

 • echipamente sub presiune și pe gaz
 • echipamente sub presiune transportabile
 • echipamente de ridicat, inslusiv lifturi
 • echipamente electrice
 • verificarea competenței profesionale a persoanelor în activități specifice
 • unități tehnologice, inclusiv cele din zonele cu pericol de incendiu sau explozie
 • mijloace de divertisment public
 • teleschiuri și teleferice
 • echipamente selectate concepute pentru echipamente nucleare

 

SZU slovacia

Ing. Dominik Mašín
SZU Nitra

e-mail: tel:
mobil:

masin@szutest.cz
+421 376 588 181
+421 907 330 210

Unitatea organizațională din Slovacia este Persoană juridică autorizată (OPO) având dreptul de a evalua conformitatea cu cerințele de siguranță a echipamentelor tehnice.

Autorizația nr. 000001-12 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă (NIP) Košice în conformitate cu  §14 din Legea nr. 124/2006 M.O. amendamente.

 

Activitatea SZU Slovacia din Slovacia ca Persoană juridică autorizată (OPO) include:

 • efectuarea testelor oficiale  și a testelor oficiale repetate pentru echipamentele cu gaz, sub presiune, de ridicare și electrice selectate
 • teste tip pentru echipamentele cu gaz, sub presiune, de ridicare și electrice selectate
 • evaluarea documentației de construcție și de proiect
 • evaluarea siguranței de funcționare a mașinii și a mașinii de formare
 • emiterea de certificate și licențe  persoanelor fizice pentru inspecția, operarea, reparația și reconstrucția ”echipamentului tehnic selectat” VTZ
 • emiterea de licențe persoanelor juridice pentru inspecția, operarea, repararea și reconstrucția VTZ 

Activităție menționate mai sus sunt exercitate în conformitate cu Legea nr. 124/2006 M.O. privind securitatea și sănătatea la locul de muncă  cu modificările și completările ulterioare și cu Decretul Ministerului Muncii, Probleme Sociale și de Familie al Republicii Slovace nr. 508/2009 M.O., pentru stabilirea unor detalii cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă cu echipament tehnic clasificat sub presiune, de ridicare, electric și cu gaz în conformitate cu legislația pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă.